Бъдещо партньорство между ЕС и ОК

Брекзит накратко: 

След като Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г., отношенията между същите навлязоха в преходен период.

Преходният период започна на 1 февруари 2020 г. и приключи на 31 декември 2020 г.

Повече подробности:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief/transition-period_bg

Споразумение за оттегляне между Европейския съюз и Обединеното кралство:

Със споразумението за оттегляне, сключено между Европейския съюз и Обединеното кралство, се определят условията за организирано оттегляне на Обединеното кралство от ЕС в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.

Споразумението за оттегляне влезе в сила на 1 февруари 2020 г., след като беше одобрено на 17 октомври 2019 г. заедно с политическата декларация, в която се очертава рамката на бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство.

Споразумението се състои от два основни документа:

Повече подробности:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_bg

Бъдещото партньрство Европейски съюз и Обединеното кралство:

Отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство се промениха, след като Обединеното кралство вече е трета страна.

ЕС и Обединеното кралство обаче се опитват да установят амбициозно бъдещо партньорство, което да отразява политическата и географска близост и икономическата взаимозависимост между тях.

Това бъдещо партньорство ще включва разпоредби, които непосредствено интересуват гражданите и предприятията, в области като транспорт, вериги на промишлени доставки, селскостопански продукти, рибарство, услуги, защита на данните, разпоредби относно еднаквите условия на конкуренция, мобилност на гражданите, борба с престъпността, изпирането на пари и тероризма, външна политика и политика на сигурност.

Повече подробности:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership_bg

Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия и Обединеното кралство Великобритания и Северна ирландия

Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна ирландия, от друга страна е временно приложимо от 1 януари 2021 г., след като беше договорено от преговарящите от ЕС и Обединеното кралство на 24 декември 2020 г. Съветът прие решение относно подписването на споразумението и временното му прилагане от 1 януари 2021 г.

Затова след края на преходния период ще настъпят значителни промени в регулаторните отношения между Обединеното кралство и Европейския съюз.

Повече подробности:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Пълният текст на Споразумението на български език:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22020A1231(01)

и допълнителни подробности свързани с него на английски език:

Brexit - Top 50 FAQs

Правила на ЕС в областта на облагане с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

На официалната страница Европейският е Съюз публикувано актуализирано известие до заинтересованите страни за правилата на ЕС в областта на облагане на стоки с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз. То може за бъде изтеглено от следната връзка:

https://ec.europa.eu/info/publications/value-added-tax-vat-goods_en

или:

Оттегляне на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на ДДС за стоки

На официалната страница Европейският е Съюз публикувано актуализирано известие до заинтересованите страни  за правилата на ЕС в областта на облагане на услуги с ДДС в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз. То може за бъде изтеглено от следната връзка:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/vat-services_en.pdf

или:

Оттегляне на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на ДДС за услуги

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз са предвидени измененията в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2021 г., относно регистрацията по този закон на данъчно задължени лица, установени в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, като информация за тези изменения може да бъде намерена тук:

https://nra.bg/news?id=4383

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация