1. Достъпване на услугата

 2.    
 3. Рубрика "Публичен бюлетин по ДДС" ( Начало > УСЛУГИ > Публичен бюлетин по ДДС )
 4. Подаване на заявка за абонамент

  За да получавате публичен бюлетин на фирмите регистрирани по ДДС, е необходимо да се абонирате за услугата. За тази цел изпълнете следните стъпки:
  1. Отворете страницата за подаване на заявка за абонамент (вж. „Достъпване на услугата”)
  2. Попълнете следните полета:
   • Име
   • Имейл адрес
   • Периодичност
   Изберете бутон „Заяви”
  Показва се съобщение с потвърждение на записа на заявката. До няколко минути на предоставения адрес ще получите писмо за активиране на абонамента.
 5. Активиране на абонамент

  За да активирате подадена заявка за абонамент е необходимо да я потвърдите. За тази цел ще получите писмо за активация (вж. „Подаване на заявка за абонамент”). След като писмото е налично, изпълнете следните стъпки:
  1. Отворете полученото писмо за активиране на абонамент
  2. Изберете посочената връзка за активиране
  Отваря се страница с потвърждение, че абонаментът е активиран. До няколко минути на предоставения адрес ще получите писмо с персонализирана връзка за изтегляне на бюлетина.
 6. Изтегляне на бюлетин

  За да изтеглите бюлетина, трябва да имате достъп до адреса за изтегляне. За тази цел трябва да получите писмо за изтегляне (вж. „Активиране на абонамент”). Изпълнете следните стъпки:
  1. Отворете полученото писмо за изтегляне на бюлетин
  2. Изберете предоставената персонализирана връзка за изтегляне
   Отваря се страница, от която може да бъде избран текстов (CSV) или табличен (XLS) формат на файла с бюлетина. Файловете са архивирани във ZIP формат с цел по бързото им изтегляне.
  3. Изберете връзката „Изтегли” срещу информацията за файла
   Отваря се диалогов прозорец за изтегляне на файла.
  4. Изберете едната от двете предоставени възможности:
   • За да съхраните файла с архивираното копие на бюлетина на твърдия диск, изберете бутон „Save” (или аналогичен, в зависимост от браузъра, който използвате)
   • За да отворите файла с архивираното копие на бюлетина без да го съхранявате на твърдия диск, изберете бутон „Open” (или аналогичен, в зависимост от браузъра, който използвате)
   В зависимост от избраната опция от точка 4) се получава следния резултат:
   • Архивирано копие на бюлетина се съхранява на посочено от Вас място на твърдия диск
   • Отваря се програма за разархивиране (ако е налична такава на клиентския компютър) на файла с бюлетина
   Забележка: След повучаване на писмото с персонализирана връзка, всеки потребител има възможност до 5 пъти да свали бюлетина. Ако изразходва и петте си опита, ще трябва да изчака следващото писмо с актуализирания бюлетин в зависимост от избраната периодичност.
 7. Промяна на данните за активен абонамент

  За да промените данните за името и/или за периодичността на получаване на бюлетина, изпълнете следните стъпки:
  1. Отворете страницата за подаване на заявка за абонамент (вж. „Достъпване на услугата”)
  2. Попълнете следните полета:
   • Име
   • Имейл адрес
    Забележка: Адресът трябва вече да съществува в базата данни на услугата и абонаментът да е активен
   • Периодичност
  3. Изберете бутон „Заяви”
  4. Показва се съобщение, че този абонамент вече съществува.
  5. Изберете бутон „Обнови”
  Показва се съобщение с потвърждение на промяната на данните за абонамента.
 8. Деактивиране на абонамент

  Ако желаете да прекратите получаването на писма с публичен бюлетин е необходимо да деактивирате Вашия абонамент за услугата. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Отворете полученото писмо за изтегляне на бюлетин
  2. Изберете предоставената връзка за деактивиране на абонамент
   Показва се съобщение с потвърждение на деактивирането на абонамента. Прекратява се изпращането на писма.
   Забележка: Абонаментът може да бъде повторно активиран като се изпрати нова заявка за същият имейл адрес