Дата на публикуване:

Обновяване № 2 за 2021 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация и VIES декларация

Apr 29, 2021
1,588 KB

Обновяване № 2 за 2021 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация