Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14L1
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14D5

Актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на данни от ФУ/ИАСУТД (съгласно промени в Наредба № Н-18/13.12.2006 г.,от 28.09.2018г. и следващи...

Дата на публикуване: Feb 23, 2021