Дата на публикуване:

Структура на XML файлове, XSD схеми и примерни XML файлове за подаване на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване

Jun 8, 2021