Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14L1
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14D5

Структура на XML файлове, XSD схеми и примерни XML файлове за подаване на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване

Дата на публикуване: Jun 8, 2021