Дата на публикуване:

Версия 14.01 и първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1

Jan 13, 2022
2,233 KB

Новото във версия 14.01 е:
1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр. 3 и Обр. 6 за 2022 година.
2. Добавена е възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2021 година.
3. Добавена е възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл.162 от ЗКПО за доходи, изплатени през 2022 година.