Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

НАП стартира две информационни кампании: „Заплата в плик“ и „Данъчно-осигурителни рискове“, за да насърчи гражданите и бизнеса да спазват доброволно своите задължения и да запознае работниците и служителите с рисковете, ако се съгласяват да се осигуряват на по-нисък от реалния си доход, като вземат част от възнаграждението си в плик. 
Според данни на НАП, запознаването на фирмите и физическите лица с техните права и задължения има положителен ефект върху тяхното поведение на данъкоплатци. 
В последните години приходната агенция отчита трайно повишаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство в резултат от съчетаването на контролни мерки и комуникационни действия. Наблюдава се намаляване броя на рисовите лица и на потенциалната щета за фиска, като приходите от данъци и осигуровки за първите 6 месеца на 2022 г. достигнаха близо 15 млрд. лв. – с над 1,6 млрд. лв. повече в сравнение с миналата година.
Двете кампании акцентират върху ползите за обществото от доброволното деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, както и на щетите, които причинява недобросъвестното поведение. 
Всеки служител може сам да изчисли колко би загубил в следващите години, ако не се осигурява върху заплатата, която получава в действителност чрез т.нар. „калкулатор на загубите“ в сайта: https://zaplatavplik.bg. Той дава възможност на потребителите, след попълване на данни за реалния и декларирания доход, да разберат от колко средства ще се лишат в бъдеще под формата на неизплатени средства от болнични, майчинство, обезщетения за безработица, както и пенсии. 
Чрез „Фейсбук“ страницата на НАП: https://www.facebook.com/NationalRevenueAgency обществеността ще бъде информирана за ползите от внасянето на осигуровки върху реалния размер на заплатата, доброволното деклариране и плащане на данъци, изискването и съхранението на касовите бележки при покупка на стока или услуга.  
Кампаниите ще продължат 3 месеца, като потребителите ще могат да се запознаят с важни въпроси, свързани с данъците и осигуряването, както и техните специфики в сектори, в които има по-голям риск от непълно деклариране на доходи или невнасяне на осигуровки. В поредица от подкаст издания ще бъдат обсъждани теми като „заплата в плик“, данъчни и осигурителни рискове в строителството, производството и продажбата на алкохол и на млечни продукти, електронната търговия и др. 
Потребителите ще могат да изразят и своето мнение по темата за недекларираните възнаграждения или т. нар. "заплата в плик"  като попълнят анкетата на НАП. Тя цели да установи какви са причините служителите да се съгласяват техните работодатели да заплащат осигурителни вноски върху по-нисък от действителния размер на работната им заплата. 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!