Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

В изпълнение на решение на Министерски съвет, НАП публикува списъци (Рестриктивни мерки и Други мерки) на лицата, които попадат  и потенциално биха попаднали  в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!