Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

В рубриката Законодателство е публикувано Указание за прилагане на Параграф 15д от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за ДДС, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., с който се въвежда 9 % ставка на ДДС на природен газ и централно отопление и нулева ставка на ДДС за доставки на хляб и брашно. 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!