СЪДЪРЖАНИЕ

Във връзка с изпълнението на нормативните изисквания на чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС), е необходимо хазартните оператори, подаващи информация към сървър на НАП, до 01.10.2021 г. да преминат към TLS сертификати, версии 1.2 или 1.3, както и към протокол HTTPS.

 

След 01.10.2021 г. НАП няма да поддържа по-стари версии на TLS сертификати и протокол HTTP .

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!