Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3C21
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CL6

СЪДЪРЖАНИЕ

Информация за актуалния размер на задължението Ви, ведно с начислените лихви /в случай, че такива се дължат/ и етапа на производството за събирането му в НАП, може да получите:

За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, създадохме Портал за електронни услуги, чрез който най-бързо можете да направите справка за непогасени в срока за доброволно изпълнение публични задължения, включително и получените от други административни органи и администрации – за събиране от публичен изпълнител при НАП. На електронния портал е достъпна и услуга за плащания на задължения към бюджета по електронен път – с банкова карта, чрез виртуален ПОС на НАП (с изключение на задължения, установени по Закона за хазарта, за които не е образувано изпълнително производство) или чрез ePay.

  • Чрез телефона за информация на НАП – 0700 18 700, след идентификация с ПИК.
  • В офис на НАП.

Вижте: Контакти.

Важно: В случай, че все още не сте се снабдили с ПИК на НАП, препоръчваме да направите това посетите най-близкия офис на НАП. ПИК-ът ще Ви бъде издаден безплатно и бързо!

Вижте повече за това как и къде можете да заявите вашия ПИК

Услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!