>
Дата на публикуване:

Подаване на данни от ФУ чрез дистанционната връзка с НАП

Dec 4, 2020
37 KB

Подаване на данни от фискални устройства чрез дистанционна връзка към сървъра на НАП.