>
Дата на публикуване:

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея

Dec 31, 2021
600 KB

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея