Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък

Дата на публикуване: Dec 29, 2022
114 KB

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък