>
Дата на публикуване:

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък

Dec 31, 2021
114 KB

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък