>
Дата на публикуване:

Искане за вписване на промени в издаден лиценз по чл. 37 и чл. 39 от Закона за хазарта (търговска регистрация)

Oct 13, 2021