Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Заповед за утвърждаване на списък на държавите/териториите, юрисдикции с преференциален данъчен режим № ЗМФ-1303 от 21.12. 2016 г.

Дата на публикуване: Nov 30, 2020
96 KB

 Заповед за утвърждаване на списък на държавите/териториите, юрисдикции с преференциален данъчен режим № ЗМФ-1303 от 21.12. 2016 г.