>
Дата на публикуване:

Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)

Feb 23, 2021