>
Дата на публикуване:

Образец - искане за прихващане или възстановяване по чл. 129 от ДОПК

Dec 1, 2020
57 KB

Образец - искане за прихващане или възстановяване по чл. 129 от ДОПК