Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Дата на публикуване: Dec 2, 2020
52 KB

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък