>
Дата на публикуване:

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. (Таблици № 1 и 2 и указания за попълването им)

Dec 31, 2021
61 KB

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. (Таблици № 1 и 2 и указания за попълването им)