Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Данъчна декларация по чл.239, ал.1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност

Дата на публикуване: Jan 28, 2021
124 KB

Данъчна декларация по чл.239, ал.1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност