>
Дата на публикуване:

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

Mar 1, 2021