Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1037
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG7

Документи за продажба и сторно операции

Как се документират продажбите и какъв е редът при рекламация, връщане на стока, операторска грешка, при намаление на данъчната основа и др. 

Търговия в интернет и електронни магазини

"Електронен магазин" е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение