Z6_PPGAHG80015900QLPPT24Q2GC6
Z7_PPGAHG80015900QLPPT24Q2GS1

СЪДЪРЖАНИЕ

Фискалните принтери са вид фискални устройства, работещи под управлението на софтуер.

Какво е фискален принтер /ФПр/

Те издават фискален бон на хартия, нямат клавиатура, а задаването на командите от оператора за регистриране, отчитане на продажби/сторно операции, служебни операции и др./ става с помощта на софтуера, към който са свързани.

Къде се използва ФПр

ФПр са особено подходящи за търговски обекти, които са по-натоварени и има необходимост от често регистриране и отчитане на приходите от продажби на стоки/услуги. ФПр се използват и при електронните системи с фискална памет. Съществуват ФПр, които са предназначени за вграждане в автомати на самообслужване с електрическо захранване (Например: ЕСФП на самообслужване, паркинг автомати, автомати за продажби на различни стоки/услуги, автомати за обмяна на валута на самообслужване и др.).

ВАЖНО: Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 9 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.  лице, което извършва продажби на услуги по обмяна на валута чрез автомат на самообслужване е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез  фискално устройство (ЕКАФП или ФПр), което се вгражда в автомата, и се издава фискална касова бележка на хартиен носител.

ДДС в България,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!