Какво е търговия в интернет?

Онлайн търговия e покупко-продажба по занятие с цел печалба на стоки или услуги, която се осъществява основно чрез електронни магазини, онлайн платформа /Amazon, eBay/, платформа за обяви /OLX, Bazar.bg/, социални мрежи /Facebook, Instagram/ и други подобни. Ако продавате стоки или услуги в интернет, трябва да знаете, че от гледна точка на данъчното законодателство, тази търговия не се различава съществено от това да продавате в стандартен магазин. 

 

Определение за електронен магазин


"Електронен магазин" е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане. –  §1, ДР, т. 87 от ЗДДС.
 

 

Алтернативен режим за регистриране и отчитане на продажбите

Какви са задълженията на лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин?

Изисквания към е-търговците

Лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин подават информация за дейността си в НАП