Дата на публикуване:

Спецификации на XML схема на стандартизирания одитен файл (SAF) за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

Feb 24, 2021
344 KB

Спецификации на XML схема на стандартизирания одитен файл (SAF) за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)