Дата на публикуване:

Заповед № ЗЦУ-234/05.03.2015 г. относно утвърден структуриран формат от електронния регистър от ЗДДС

Feb 24, 2021
350 KB

Заповед № ЗЦУ-234/05.03.2015 г. относно утвърден структуриран формат от електронния регистър от ЗДДС