Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GA7
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80S07

Формат на xml файловете на Интарстат декларациите, версия 2022

Дата на публикуване: Dec 22, 2021