ТД на НАП Бургас

Адрес: ул.„Цар Петър” 5Б

Код:8000

Телефон:056/ 878 129; 056/ 878 156.

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

В офиса има банково гише на Инвестбанк

В обхвата на ТД на НАП Бургас влизат офисите: Сливен и Ямбол

Информация за клиенти с увреждания

 

 

онтакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

 

 

 

 

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас

Адрес: ул.„Цар Петър” 5Б

Код:8000

Телефон:056/ 878 251;

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"