СЪДЪРЖАНИЕ

Изпълнителен директор Румен Спецов - тел.: 02/9859 3001, е-mail: [email protected]

 

Зам. изпълнителен директор Милена Кръстанова - тел.: 02/9859 6151, е-mail: [email protected]

 

Зам. изпълнителен директор Георги Димов - тел.: 02/9859 3701, е-mail: [email protected]

 

Зам. изпълнителен директор Георги Арнаудов - тел.: 02/9859 3001, е-mail: [email protected] 

 

Главен секретар Гавраил Забуртов - тел.: 02/9859 3120, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Събиране", директор Боряна Жилова - тел.: 02/9859 5000,  е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Държавни вземания" , директор Венцислава Петкова -  тел.: 02/9859 5005, е-mail: [email protected]

 

Дирекция ИСМБП, директор Малина Панайотова- тел.: 02/9859 3307, е-mail:[email protected]

 

Дирекция "Сигурност", директор Павел Виденов - тел.: 02/98593305, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Управление на риска", директор Николай Петков - тел.: 02/9859 3104, е-mail:[email protected]

 

Дирекция "Обслужване", директор Боряна Георгиева - тел.: 02/98593101, е-mail:[email protected]

 

Дирекция "Контрол", и.д директор Пламен Димитров - тел.: 02/98593234, е-mail: [email protected]

 

Дирекция"Анализи и прогнози", директор Трифон Павков - тел.: 02/9859 3585, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Правна", директор Пенка Йорданова - тел.: 02/98593033, е-mail:[email protected] (този имейл не е за кореспонденция с администрацията) 

 

Дирекция  СИДДО, директор   Десислава Калудова - тел.: 02/9859 3061, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Интрастат", директор Невена Георгиева - 02/976 04 61, е-mail: [email protected] 

 

Дирекция  УЧР, директор Мария Димитрова - тел.: 02/9859  3220, е-mail:[email protected]

 

Дирекция  ЦЗВ, директор Антоанета Съева - тел.: 02/9859 3336, е-mail:[email protected]

 

Дирекция "Бюджет и финанси", директор Весела Симеонова, тел.: 02/9859 3240,  е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Комуникации и протокол", и.д директор Силвана Радева -  тел.: 02/9859  3523, е-mail: [email protected]

 

Инспекторат - ръководител Лиляна Гинчина -  тел.: 02/9859  3009 , е-mail:[email protected]

 

Дирекция "Надзор върху хазарта и хазартните дейности", директор Елена Чанкова - тел.: 02/9859 5871, е-mail:[email protected]

 

Дирекция  ДОМ, директор Росен Иванов - тел.: 02/9859  3049, е-mail:[email protected]

 

Дирекция "Логистика", директор Емил Минчев -  тел.: 02/9859  3524, е-mail:[email protected]

 

Дирекция  ДЗПО , директор Росица Георгиева тел.: 02/9859 61 61, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Координация на проекти и международни дейности" , директор Венелин Петров - тел.: 02/9859 3111, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Стратегическо планиране и управление на промяната", директор Николай Гетов- тел.: 02/976 06 20, е-mail:[email protected]

 

Дирекция "Вътрешен одит", и.д директор  Людмила Михайлова - тел.: 02/976 0631, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Информационен център", директор  Николай Мишовски - тел.: 02/9859 35 05, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Мрежова и информационна сигурност", директор Цветозар Николов - тел.: 02/9859 3534, е-mail:[email protected]

 

Главна дирекция "Фискален контрол", главен директор Филипина Тодорова -тел.: 02/9859 61 79, е-mail: [email protected] 

 

ГДФК, дирекция "Селекция и последващ контрол", директор Даниела Венева - тел.: 02/9859 5081, е-mail: [email protected]

 

ГДФК, дирекция "Оперативни дейности", директор Иванка Иванова - тел.: 02/9859 6181, е-mail: [email protected]

 

Длъжностно лице за защита на данните Георги Николов - тел.: 02/9859 3335, е-mail:  [email protected]

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!