Z6_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1LE1
Z7_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1LU5

СЪДЪРЖАНИЕ

Изпълнителен директор Борис Михайлов - тел.: 02/9859 3001, e-mail: [email protected]

 

Зам. изпълнителен директор Милена Кръстанова - тел.: 02/9859 6151, е-mail: [email protected]

 

Зам. изпълнителен директор Зоя Габровска - тел.: 02/9859 3200, е-mail: [email protected]

 

Зам. изпълнителен директор Георги Димов - тел.: 02/9859 3701, е-mail: [email protected]

 

Зам. изпълнителен директор Георги Арнаудов - тел.: 02/9859 3001, е-mail: [email protected] 

 

Главен секретар Гавраил Забуртов - тел.: 02/9859 3120, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Събиране", директор Боряна Жилова - тел.: 02/9859 5000,  е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Държавни вземания" , директор Венцислава Петкова -  тел.: 02/9859 5005, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Информационни системи и електронно управление", директор Малина Панайотова- тел.: 02/9859 3307, е-mail:[email protected]

 

Дирекция "Сигурност", директор Павел Виденов - тел.: 02/98593305, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Управление на риска", директор Николай Петков - тел.: 02/976 06 50, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Обслужване", директор Боряна Георгиева - тел.: 02/98593101, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Контрол", директор Пламен Димитров - тел.: 02/98593234, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Анализи и прогнози", директор Иван Пейчинов - тел.: 02/976 06 63, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Правна", директор Пенка Йорданова - тел.: 02/98593033, е-mail: [email protected] (този имейл не е за кореспонденция с администрацията) 

 

Дирекция  "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане", директор  Десислава Калудова - тел.: 02/9859 3061, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Интрастат", директор Невена Георгиева - 02/976 04 61, е-mail: [email protected] 

 

Дирекция  "Управление на човешките ресурси", директор Мария Димитрова - тел.: 02/9859  3220, е-mail: [email protected]

 

Дирекция  "Централно звено за връзка", директор Антоанета Съева - тел.: 02/9859 3336, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Бюджет и финанси", директор Весела Симеонова, тел.: 02/9859 3240,  е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Комуникации", директор Антония Иванова, тел.: 02/9859 3065,  е-mail: [email protected] 

 

Инспекторат - ръководител Лиляна Гинчина -  тел.: 02/9859  3009 , е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Надзор върху хазарта и хазартните дейности", директор Елена Чанкова - тел.: 02/9859 5871, е-mail: [email protected]

 

Дирекция  "Данъчно-осигурителна методология, директор Росен Иванов - тел.: 02/9859  3049, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Логистика", директор Емил Минчев -  тел.: 02/9859  3524, е-mail: [email protected]

 

Дирекция  "Допълнително задължително пенсионно осигуряване", директор Росица Георгиева - тел.: 02/9859 61 61, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Координация на проекти, международни дейности и протокол" , директор Венелин Петров - тел.: 02/9859 3111; 02/ 976 06 70, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Стратегическо планиране и управление на промяната", директор Николай Гетов - тел.: 02/976 06 20, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Вътрешен одит", директор  Людмила Михайлова - тел.: 02/976 0631, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Информационен център", директор  Николай Мишовски - тел.: 02/9859 35 05, е-mail: [email protected]

 

Дирекция "Мрежова и информационна сигурност на системите", и.д. директор Лиляна Гинчина - тел.: 02/9859 3009 , е-mail: [email protected] 

 

Главна дирекция "Фискален контрол", главен директор Емил Беков - е-mail: [email protected]  

 

ГДФК, дирекция "Селекция и последващ контрол"

 

ГДФК, дирекция "Оперативни дейности", директор Спас Шишков - тел.: 02/9760682, е-mail: [email protected]

 

Длъжностно лице за защита на данните Георги Николов - тел.: 02/9859 3335, е-mail: [email protected]

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!