Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TLLK7
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TLLC1

СЪДЪРЖАНИЕ

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” София

директор: Елена Павлова
ул. „Аксаков” 21
София 1000
Тел.: 02 98593759 
E-mail: oui22_delov@ro22.nra.bg

 

Телефони за консултации всеки четвъртък от 14,00 до 16,00 ч.

 • по прилагането на ЗКПО – тел. 9859 67 32;  9859 39 13; 9859 37 46 
 • по прилагането на ЗДДС -  тел. 9859 37 13; 9859 67 33; 9759 67 58
 • по прилагането на ЗДДФЛ – тел. 9859 34 55; 9859 6754
 • по прилагането на КСО/ ЗЗО – тел. 9859 67 35; 9859 67 54
 • по прилагането на Наредба Н-18 – тел. 9859 67 31; 9859 34 57  

 

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас

директор: Ирена Андонова
ул. „Цар Петър” 5Б
Бургас 8000
Тел. 056/ 878 150
E-mail: i.andonova@ro02.nra.bg 

 

Телефони за консултации всеки четвъртък от 14,00 до 16,00 ч.

 • по прилагането на ЗКПО – тел.: 056/ 878 281; 056/ 878 266; 056/ 878 214
 • по прилагането на ЗДДС –  тел.: 056/ 878 214; 056/ 878 266; 056/ 878 281 
 • по прилагането на ЗДДФЛ – тел.: 056/ 878 281; 056/ 878 266; 056/ 878 214
 • по прилагането на осигурително законодателство – тел.: 056/ 878 281; 056/ 878 266; 056/ 878 214 
 • по прилагането на Наредба Н-18 – тел. 056/ 878 266; 056/ 878 281; 056/ 878 214

 

 

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Варна

директор: Диян Желязков
ул. „Осми приморски полк” 128
Варна 9000
Тел.: 052/360 401
E-mail: oui_varna@ro03.nra.bg 

 

Телефони за консултации всеки четвъртък от 14,00 до 16,00 ч.:

 • по прилагането на ЗКПО – тел.: 052/360688; 052/360660 
 • по прилагането на ЗДДФЛ – тел.: 052/360463; 052/360585
 • по прилагането на ЗДДС – тел.: 052/360467; 052/360456
 • по прилагането на КСО/ЗЗО – тел.: 052/360462; 052/360454
 • по прилагането на ДОПК – тел.: 052/360459; 052/360464
 • по Наредба Н-18/2006 г. – тел.: 052/360461
   

 

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Велико Търново

директор: Борис Николов
пл. „Център” 2
Велико Търново 5000
Тел.: 062/ 617 105
E-mail: b.nikolov@ro04.nra.bg 

 

Телефони за консултации всеки четвъртък от 14,00 до 16,00 ч.:

 • по прилагането на ЗКПО и ЗДДФЛ – тел.: 062/617 126;  062/617 208 
 • по прилагането на ЗДДС – тел.: 062/617 130 
 • по прилагането на КСО/ЗЗО – тел.: 062/617 208;  062/617 142 
 • по Наредба Н-18/2006 г. и ЗМДТ – тел.: 062/617 126 
   

 

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив

директор: Екатерина Райчева
ул. „Скопие” 106
Пловдив 4004
Тел.: 032/93 54 11
E-mail: oui_plovdiv@ro16.nra.bg;

 

Телефони за консултации всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.:

 • по прилагане на ЗДДФЛ - тел.: 032/ 935 475;
 • по прилагането на ЗДДС - тел.: 032/ 935 770, 032/ 935 469; 
 • по прилагане на ЗКПО - тел.: 032/ 935 745, 032/ 935 505;
 • по прилагане на осигурителното законодателство - 032/ 935 707 и 032/ 935 684;
 • по прилагане на ДОПК - тел.: 032/ 935 505, 479, 776, 667, 554;
 • по прилагане на Наредба Н-18/2006 г. - тел.: 032/ 935 478, 032/ 935 665; 

Писмени запитвания към дирекция ОДОП Пловдив на е-мail: oui16_delov@ro16.nra.bg 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!