СЪДЪРЖАНИЕ

ТД София
директор: Евгени Нанков 
ул. „Аксаков” 21
София 1000
Телефон: 02/9859 38 39
E-mail: [email protected] 

 

ТД Пловдив
директор: Венелин Найденов
ул. „Скопие” 106
Пловдив 4004
Телефон: 032/ 935402
E-mail: [email protected]

 

ТД Варна
и.д директор: Младен Македонски 
ул.„Осми приморски полк” 128
Варна  9000
Телефон:(052) 360 500
E-mail: [email protected]

 

ТД Бургас
директор: Татяна Кънчева
ул.„Цар Петър” 5Б
Бургас 8000
Телефон:056/ 878 151
E-mail: [email protected] 

 

ТД Велико Търново
директор: Ивайло Здравков
пл.„Център” 2
Велико Търново 5000
Тел.: 062/617 103  
E-mail: [email protected]

 

ТД Големи данъкоплатци и осигурители
директор: Георги Стефанов
ул. „Аксаков” 29
София 1000
Тел. 02/9859 34 37
E-mail: [email protected]

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!