Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TLLK0
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TLLK5

СЪДЪРЖАНИЕ

ТД София
и.д. директор: Христо Марков 
ул. „Аксаков” 21
София 1000

Телефон: 02/9859 38 02
E-mail: h.markov@ro22.nra.bg

 

ТД Пловдив
директор: Пламен Георгиев
ул. „Скопие” 106
Пловдив 4004
Телефон: 032/ 935 567
E-mail: pl.georgiev@ro16.nra.bg

 

ТД Варна
директор: Властиана Николова 
ул.„Осми приморски полк” 128
Варна  9000
Телефон: 052/ 360 501

E-mail: v.nikolova@ro03.nra.bg

 

ТД Бургас
директор: Кирил Пологов
ул.„Цар Петър” 5Б
Бургас 8000
Телефон:056/ 878 151
E-mail: k.pologov@ro02.nra.bg

 

ТД Велико Търново
директор: Хрисимира Витанова
пл.„Център” 2
Велико Търново 5000
Тел.: 062/617101
E-mail:  h.vitanova@ro04.nra.bg

 

ТД Големи данъкоплатци и осигурители
директор: Георги Арнаудов
ул. „Аксаков” 29
София 1000
Тел. 02/ 9859 39 00
E-mail: g.arnaudov@nra.bg

 

ТД Средни данъкоплатци и осигурители
директор: Борислав Иванов 
ул. „Шести септември“ №10
София 1000

Тел.: 02/ 8106 690
E-mail: b.ivanov@ro22.nra.bg

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!