Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSON20
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSONI4

СЪДЪРЖАНИЕ

Връзка с Информационния център

На единния телефонен номер за цялата страна 0700 18 700 гражданите и представителите на фирми могат да получат актуална информация, свързана с данъци и осигурителни вноски. Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна за абонатите на фиксирани услуги на Виваком. Обажданията от мобилни телефони и други фиксирани мрежи към телефон: 0700 18 700 се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Запитването си от територията на България или от чужбина, можете да отправите и на телефон: +359 2 9859 6801 - обажданията се заплащат на база договорните условия с оператора, предоставящ Ви съответно мобилна или стационарна телефонна услуга, включително ползването на безплатни минути в случай, че имате такива, предвидени в договора.   

Информация и съдействие от Информационния център на НАП, можете да получите и чрез електронно писмо, изпратено на имейл адрес: infocenter@nra.bg.
Ако желаете да изпратите официална кореспонденция подписана с електронен подпис, моля използвайте обявените за целта електронни адреси на ЦУ на НАП: nap@nra.bg, както и на структурите на НАП.  

Работно време на Информационния център е всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 ч. 
 

Ако желанието Ви е да се свържете с Пресцентър на НАП, бихте могли да го направите на телефони: 02/9859 3028; 02/9859 6136 или е-mail: prd@nra.bg

 

Как ни помага Информационният център?

Експертите на Агенцията дават отговори на въпроси, свързани с декларирането и плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски, сроковете за подаване на декларации и плащане на задължения. По телефона може да се получи още и информация за начините на плащане, банковите сметки и нужните платежни документи, както и насоки за попълването на данъчните и осигурителни декларации и формуляри. Клиентите на  НАП могат да направят и справка за здравно-осигурителния си статус по телефона или да получат указания как да ползват електронните услуги, предоставяни от Национална агенция за приходите. 

На националния телефон на НАП клиентите могат да ползват и автоматизирани справки, които са достъпни в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Чрез тях може да се получи информация къде и как да се платят данъци и осигуровки, да се извърши справка за здравноосигурителен статус, за настоящо пенсионно осигурително дружество за целите на допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.  За тези от справките, предоставящи персонализирана информация, е добавено изискване за въвеждане на идентифициращи данни. 
 

Всички клиенти на НАП, които притежават ПИК, могат да правят справка за дължимите си данъци и осигуровки чрез обаждане на телефони: 0700 18 700 или  +359 2 9859 6801 и избор на меню 6 – „Услуги достъпни с ПИК“ в Интегрирания гласов портал. Клиентите могат да получат също съдействие и разяснения по повод декларирани от тях и за тях данни пред НАП. Единственото условие е те да се идентифицират, чрез своя ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ и последните четири цифри на персоналния си код.

Важно: На обявените телефони на териториалните дирекции и офисите на НАП не се предоставя информация за задълженията и друга данъчно-осигурителна информация, отнасяща се за конкретно лице. Такива данни се предостят единствено от Информационния център, след идентификация на потребителя с ПИК, ЕГН или ЕИК.  


На телефоните на НАП не могат да се правят справки за дължимите местни данъци и такси (данък сгради, такса смет и данъците за превозните средства), тъй като от началото на 2006 г., те се обслужват от общинската администрация, а не от НАП. За повече информация за местните данъци и такси се свържете с общинските отдели “Местни данъци и такси” в София или изтеглете  списък с телефоните на общинските служби извън столицата.

Вижте Връзка с НАП за повече информация за това как можете да подаде сигнали, мнения, препоръки или да зададете въпроси, свързани с тълкуване на данъчно и/или осигурително законодателство, становища и указания. 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!