Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Добрич

Адрес:ул.„Независимост” 7

Код:9300

 

Телефони:

Деловодство: 058/653514

За въпроси свързани с регистрация: 058/653 534;

За въпроси свързани с данъчното законодателство: 058/653 517; 058/653 544; 

За въпроси свързани с осигурителното законодателство: 058/653 517; 058/653 544

За въпроси свързани със здравното осигуряване: 058/653 614;

E-mail:td_dobrich@ro08.nra.bg

 

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"