Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Хасково

Адрес:пл.„Свобода” 2

Код:6300

 

Телефони:

Деловодство на отдел „Услуги за клиенти”: 038/ 609 454

Прием на декларации: 038/ 609 456

Обработка на декларации: 038/ 609 456

Регистрация по ДДС: 038/ 609 450

Издаване на удостоверения: 038/ 609 223

Здравен статус: 038/ 609 223
 

E-mail:td_haskovo@ro26.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

 

 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"