Изнесено работно място Казанлък

Адрес: ул. „Кн. Ал. Батенберг” 4, етаж 5
Код: 6100

Телефон: 
За въпроси по данъчно–осигурително законодателство: 0431/ 6 25 09

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Изнесено работно място Казанлък е в района на офис Стара Загора. 

Информация за клиенти с увреждания