Офис Перник

Адрес: пл. "Свети Иван Рилски" № 1Б

Код:2300

Телефон: 076/ 647170; 076/ 647164

E-mail:[email protected]

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Дезинфекция се извършва преди началото на работния ден

Събота и неделя: Почивни дни 

В офиса няма банково гише

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"