Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Изнесено работно място Разлог

Адрес: ул. „Поп Богомил“ № 2, ет. 1

Код:2760

Телефон:(0747) 80 225

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Изнесено работно място Разлог е в района на офис Благоевград.

Информация за клиенти с увреждания

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"