Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Силистра

Адрес: ул.„Ген. Скобелев” 8
Код: 7500

Телефони:

Деловодство: 086/815301

Регистрация: 086/ 815-103, 815-266,

За въпроси по данъчно и осигурително законодателство: 086/ 81 52 53; 81 52 52

За въпроси по здравно осигуряване: 086/ 81 52 52; 81 51 29

E-mail: td_silistra@ro19.nra.bg

 

Работно време: понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"