Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Централно управление на НАП

Адрес: бул. „Дондуков” 52

Код:1000

Телефон: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

E-mail:nap@nra.bg

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" 

ТД на НАП София

Адрес:ул. „Аксаков“ № 21

Код:1000

Телефон:02/ 98593821; 

За регистрация по ЗДДС: 02/98596789; 02/98593399.

E-mail:td_sofia_grad@ro22.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Териториална дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

Адрес:гр. София, ул. „Шести септември“ №10, в сградата на офис на НАП „Център“

Код:1000

Телефони:

Деловодство, ет. 1 - 02/81 06 659; 02/81 06 576

Отдел „Обслужване“, ет. 1 - 02/ 81 06 693; 02/81 06 705; 02/81 06 698;

Отдел "Обработка на плащания и задължения", ет. 2 - 02/ 81 06 546; 02/ 81 06 547 

Отдел: „Събиране“ - ет. 2 - 02/81 06 553; 02/81 06 543

Отдел „Ревизии и проверки“ – ет. 2 и ет. 3 - 02/81 06 745; 02/81 06 660

E-mail:  td_sdo@ro32.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

 

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

ТД "Големи данъкоплатци и осигурители"

Адрес: ул.„Аксаков” 29

Код:1000

Телефони: (02) 9859 3915

Отдел "Контрол": 02/9859 3405;

Отдел "Обработка на плащания и задължения": 02/9859 3403;

Отдел "Услуги за клиенти": 02/9859 3910; 

Отдел "Събиране": 02/9859 3931; 02/9859 3941;

Отдел "Методология и обжалване“: 02/9859 3901

Деловодство – 02/9859 3482;  02/9859 3903

E-mail:td_gdo@ro29.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” София

Адрес: ул.„Аксаков” 21

Код: 1000

Телефони: 02/ 9859 3759; 02/ 9859 3705; 02/ 9859 3773; 02/ 9859 3764

E-mail: oui_sofia@nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

 

Телефони за консултации всеки четвъртък от 14,00 до 16,00 ч.

 

•    по прилагането на ЗКПО – тел.: 9859 37 46; 9859 39 13; 9859 67 32 
•    по прилагането на ЗДДС –  тел.: 9859 37 13; 9859 67 33; 9859 67 58 
•    по прилагането на ЗДДФЛ – тел.: 9859 34 55 
•    по прилагането на осигурително законодателство – тел.: 9859 34 58; 9859 67 59; 9859 67 35 
•    по прилагането на Наредба Н-18 – тел. 9859-3457; 9859-6731 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Офис Център

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Средец, Триадица и Лозенец

Адрес: ул.„Шести септември” 10

Код:1000

Телефон:02/ 8106603; 02/ 8106648

E-mail:ro2210_delov@ro22.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Офис София - област

Адрес: бул.„Витоша” 6

Код: 1040

Телефон: 02/ 9334042; 02/ 9334027

E-mail:td_sofiaoblast@ro23.nra.bg 

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Офис Сердика

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Сердика

Адрес: бул.„Княгиня Мария Луиза” 88

Код:1202

Телефон:02/ 8130612;
 

E-mail:ro2205_delov@ro22.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 


 

Офис Оборище

Обслужва клиентите с постоянен адрес в райони Оборище, Подуяне и Кремиковци

Адрес:ул.„Силистра” 8

Код:1504

Телефон:02/ 9211844 ;
02/ 9211854

E-mail:ro2204_delov@ro22.nra.bg

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 


Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Офис Надежда

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Надежда и Нови Искър

 

Адрес: ул. "Илиянско шосе" №8 Б /в бившата административна сграда на ЗММ/

Код:1220

Телефони:02/8927637; 02/8927611

E-mail:ro2213_delov@ro22.nra.bg

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Офис Младост

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Младост и Студентски

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №111 /в сградата на Изпълнителна агенция "Държавна собственост" към Министерство на отбраната/

Код:1784

Телефон:02/ 9760492; 02/ 9760488

E-mail:ro2215_delov@ro22.nra.bg

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Офис Люлин

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Люлин, Илинден, Връбница и квартал Обеля

Адрес: бул.„Захари Стоянов” 15

Код:1336

Телефон:02/ 9211728;
02/ 9211765

E-mail:ro2219_delov@ro22.nra.bg

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 


 

Офис Красно село

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Красно село

Адрес: бул. "Македония" №3 /в сградата на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура";

сектор "Проверки" - бул. "Ал. Стамболийски" № 205 ет. 3

Код:1606

Телефон:02/ 9150449;
02/ 9150448;
02/ 9150468

E-mail:ro2202_delov@ro22.nra.bg

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

 

Офис Красна поляна

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Красна поляна и Възраждане

Адрес: бул. „Възкресение” 1А

Код:1330

Телефон:02/ 8129107;
02/ 8129126

E-mail:ro2211_delov@ro22.nra.bg

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

 

Офис Изток

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Искър, Изгрев, Слатина и Панчарево

Адрес: бул.„Шипченски проход” 69А

Код: 1574

Телефон: 02/ 9703401; 02/ 9703586

E-mail:ro2214_delov@ro22.nra.bg

Работно време: 

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Офис Витоша

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Витоша, Овча купел и Банкя

Адрес: бул. „Цар Борис III” 215

Код:1618

Телефон:02/ 9179124; 02/ 9179109

E-mail:ro2217_delov@ro22.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП