Офис Търговище

Адрес: пл.„Свобода” 1

Код:7700

Телефони за информация и консултации: 0601/ 69 04 74; 0601/ 69 04 75;

Деловодство: 0601/ 690 110;

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

В офиса има банково гише на Инвестбанк

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"