Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Салон за обслужване - офис Ямбол

Адрес: ул. "Кабиле" 1

Код:8600

Телефон: 046/ 686 103

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

E-mail:td_yambol@ro28.nra.bg

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Офис Ямбол

Адрес:

Администрация: ул.„Търговска” 2

Код: 8600

Телефони: 046/ 686 122; 046/ 686 103;

E-mail:td_yambol@ro28.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"