Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800R1
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CN7

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на държавите, с които България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане:

 

Договаряща държава

Дата на подписване

Дата на влизане в сила

Връзка към текста

Връзка към синтезиран текст (1)

Австрия

20-07-2010

03-02-2011

Спогодба

Синтезиран текст 

Азербайджан

12-11-2007

25-11-2008

Спогодба

 

Албания

09-12-1998

01-07-1999

Спогодба

 

Алжир

25-10-1998

11-04-2005

Спогодба

 

Армения

 

 

Спогодба

 

            СИДДО

10-04-1995

01-12-1995

            Протокол

10-12-2008

16-11-2010

Бахрейн

26-06-2009

06-10-2010

Спогодба

 

Беларус

09-12-1996

17-02-1998

Спогодба

 

Белгия

25-10-1988

28-11-1991

Спогодба

 

Великобритания

26-03-2015

15-12-2015

Спогодба

 

Виетнам

24-05-1996

04-10-1996

Спогодба

 

Германия

 

 

Спогодба

 

 
СИДДО

25-01-2010

21-12-2010

   

Протокол

21-07-2022

13-12-2023

   

Грузия

26-11-1998

01-07-1999

Спогодба

 

Гърция

 

 

Спогодба

 

           СИДДО

15-02-1991

22-01-2002

           Протокол

18-07-2000

22-01-2002

Дания

02-12-1988

23-03-1989

Спогодба

Синтезиран текст 

Египет

05-06-2003

11-05-2004

Спогодба

 

Естония

13-10-2008

30-12-2008

Спогодба

 

Зимбабве

12-10-1988

29-01-1990

Спогодба

 

Израел

18-01-2000

31-12-2002

Спогодба

Синтезиран текст

Индия

26-05-1994

23-06-1995

Спогодба

 

Индонезия

11-01-1991

25-05-1992

Спогодба

 

Иран

28-04-2004

29-06-2006

Спогодба

 

Ирландия

05-10-2000

05-01-2001

Спогодба

 

Испания

06-03-1990

14-06-1991

Спогодба

 

Италия

21-09-1988

10-06-1991

Спогодба

 

Йордания

09-11-2006

14-02-2008

Спогодба

 

Казахстан

13-11-1997

24-07-1998

Спогодба

 

Канада

03-03-1999

25-10-2001

Спогодба

 

Катар

22-03-2010

23-12-2010

Спогодба

 

Кипър

30-10-2000

03-01-2001

Спогодба

 

Китай

 

 

Спогодба

 

            СИДДО

06-11-1989

24-05-1990

             Протокол

15-07-2002

02-01-2003

КНДР

16-06-1999

07-01-2000

Спогодба

 

Кувейт

29-10-2002

23-02-2004

Спогодба

 

Латвия

04-12-2003

18-08-2004

Спогодба

 

Ливан

01-06-1999

10-11-2001

Спогодба

 

Литва

09-05-2006

27-12-2006

Спогодба

 

Люксембург

27-01-1992

15-03-1994

Спогодба

Синтезиран текст 

Мароко

22-05-1996

06-12-1999

Спогодба

 

Молдова

15-09-1998

24-03-1999

Спогодба

 

Монголия

28-02-2000

17-02-2003

Спогодба

 

Нидерландия (отм.)

06-07-1990 

11-05-1994

Спогодба

 

Нидерландия

14-09-2020 31-07-2021 

Спогодба

 

Норвегия

22-07-2014

30-07-2015

Спогодба

 

ОАЕ

26-06-2007

16-11-2008

Спогодба

 

Пакистан

21-05-2019

20-02-2020

Спогодба

 

Полша

11-04-1994

10-05-1995

Спогодба

Синтезиран текст

Португалия

15-06-1995

18-07-1996

Спогодба

 

Република Корея

11-03-1994

22-06-1995

Спогодба

 

Румъния

24-04-2015

29-03-2016

Спогодба

 

Русия

08-06-1993

08-12-1995

Спогодба

 

Саудитска Арабия

29-11-2017

01-10-2018

Спогодба

 

САЩ

 

 

Спогодба

 

            СИДДО

23-02-2007

15-12-2008

           Протокол

26-02-2008

15-12-2008

Северна Македония

22-02-1999

24-09-1999

Спогодба

 

Сингапур

13-12-1996

26-12-1997

Спогодба

 

Сирия

20-03-2001

04-10-2001

Спогодба

 

Словакия

12-11-1999

02-05-2001

Спогодба

 

Словения

20-10-2003

04-05-2004

Спогодба

Синтезиран текст

Сърбия

14-12-1998

10-01-2000

Спогодба

Синтезиран текст 

Турция

07-07-1994

17-09-1997

Спогодба

 

Узбекистан

24-11-2003

29-10-2004

Спогодба

 

Украйна

20-11-1995

03-10-1997

Спогодба

 

Унгария

08-06-1994

07-09-1995

Спогодба

 

Финландия

25-04-1985

21-04-1986

Спогодба

 

Франция

14-03-1987

01-06-1988

Спогодба

 

Хърватска

15-07-1997

30-07-1998

Спогодба

 

Черна гора

14-12-1998

10-01-2000

Спогодба

 

Чехия

09-04-1998

02-07-1999

Спогодба

 

Швейцария

19-09-2012

18-10-2013

Спогодба

 

Швеция

21-06-1988

28-12-1988

Спогодба

 

Южна Африка

29-04-2004

27-10-2004

Спогодба

Синтезиран текст 

Япония

07-03-1991

09-08-1991

Спогодба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Синтезираният текст показва по по-разбираем начин какъв е ефектът от Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Многостранната конвенция) по отношение на действието на разпоредбите на обхванатите СИДДО.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!