Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800B5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CB6

Спогодба между България и Чехия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци

Дата на публикуване: Feb 22, 2021
309 KB

Спогодба между Република България и Чешката република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото