Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800B5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CB6

Спогодба между България и Кралство Швеция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата, подписана на 21.06.1988 г.

Дата на публикуване: Mar 16, 2021