Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800B5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CB6

Спогодба между Република България и Република Полша за избягване за двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото

Дата на публикуване: Mar 16, 2021